Geloven in ontwikkeling, altijd!

– STICHTING WIJ SAMEN –

logo // huisstijl // design // drukwerk

Het zoeken van geschikte dagopvang voor kinderen met een verstandelijke beperking is niet eenvoudig. Reguliere kinderdagverblijven kunnen niet altijd de juiste begeleiding bieden en gespecialiseerde zorg wordt maar op weinig plaatsen geboden, veelal binnen grote zorginstellingen. Stichting Wij Samen is bewust een kleinschalige vorm van opvang en zorg voor kinderen met (ernstig) meervoudige beperkingen.

Deze kinderen verdienen zorgvuldig afgestemde verzorging en begeleiding, geboden binnen een veilig en vertrouwd klimaat. Wij hebben ze mogen helpen om het verhaal van de organisatie duidelijk te vertellen. Met behulp van huisstijlkleuren en een nieuw logo is Stichting Wij Samen geholpen om zich helder te profileren.