Transforming
Real Estate
Into Real Advantage

– CBRE –

 concept // corporate identity // design // video // fotografie
timelapse // webdesign // floor plans

CBRE creëert wereldwijd meerwaarde voor eigenaren, gebruikers en financiers van commercieel vastgoed. Dat doen ze met succes. Wij hebben ze bij verschillende projecten mogen begeleiden bij de visuele communicatie van vastgoedobjecten. UNITED mag onder andere fotografie, video, timelapses en vormgeving van huurvoorstellen realiseren.