Meet2Learn

– Kroevendonk en Mytylschool –

concept // video

Meet2Learn is een prachtig project waarin kinderen uit het regulier onderwijs actief samenwerken met kinderen met een beperking. De Mytylschool en De Kroevendonk in Roosendaal zijn dragers van deze samenwerking. Ze dragen de boodschap dan ook actief uit door heel het land.

UNITED heeft het voorrecht gehad te mogen helpen het project in beeld te brengen. We hebben spontane shots afgewisseld met interviews. Het gewenste effect wat we daarmee willen bereiken is een video die boeiend blijft tot het eind.